TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chuyển văn phòng - xưởng sản xuất

- Với dự án đầu tư 4000 m2 diện tích đất ở khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm Hà Nội, công ty đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng làm trụ sở của công ty, bao gồm văn phòng, xưởng sản xuất, nhà kho, phòng trưng bày...

- Việc chuyển trụ sở được tiến hành 2 đợt

Đợt 1 chuyển toàn bộ xưởng sản xuất từ Trung Hòa - Nhân Chính.

Đợt 2 chuyển toàn bộ văn phòng từ Nguyên Hồng - Đống Đa.

Nâng cấp phiên bản ISO mới ISO 9001 : 2008

- Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 đã được công ty đưa vào thực hiện ngay sau khi được thành lập, và điều này đã tạo ra những bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh của công ty.

- Nhận thức được tầm quan trọng của ISO 9001 về quản lý chất lượng, công ty đã tiến hành sửa đổi, cập nhật, nâng cao hiệu quả của việc áp dụng ISO vào hệ thống quản lý chất lượng.

Nhờ tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan đến quy trình quản lý chất lượng của từng khâu triển khai

Đánh giá lại quá trình triển khai áp dụng, những quy trình làm được và không làm được để tiến hành bổ sung sửa đổi.

Nâng cấp phiên bản ISO mới ISO 9001 : 2008 nhờ sự trợ giúp của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng Việt Nam

 

Hình ảnh các phòng mổ

- Hình ảnh các phòng mổ của các bệnh viện sử dụng các thiết bị công ty cung cấp

Hình ảnh báo cáo khoa học

- Hội nghị nghiên cứu chế tạo và sản xuất trang thiết bị y tế

Hình ảnh triển lãm

- Triển lãm trang thiết bị y tế

Hình ảnh thí nghiệm

- Hình ảnh thí nghiệm cắt trên động vật.