DANH MỤC

Hỗ trợ bán hàng

0913233015 / 0438310550

 

Lê Mạnh Tuấn

 

Hỗ trợ kỹ thuật

0907031081 / 0435589598

 

Trần Văn Thường

CÁC HÌNH ẢNH THỬ NGHIỆM CẮT TRÊN DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

Thí nghiệm cắt trên động vật

 

- Thí nghiệm mổ cắt sâu da trên động vật.

Cắt và cầm máu trên các cơ quan

 

- Cắt và cầm máu trên các cơ quan Gan, Thận, Phổi trên động vật.

Cầm máu bằng kẹp lưỡng cực

 

- Cầm mạch máu trên mạc treo ruột trên động vật.

Thử nghiệm trên não lợn

 

- Thử nghiệm cắt và cầm máu trên não lợn.