DANH MỤC

 

 

Hỗ trợ bán hàng

0913233015 / 02438310550

 

Lê Mạnh Tuấn

 

Hỗ trợ kỹ thuật

0907031081 / 02435589598

 

Trần Văn Thường

ÁP DỤNG ISO 13485 VÀ NÂNG CẤP ISO 9001 PHIÊN BẢN MỚI

Nâng cấp phiển bản ISO 9001: 2008.

 

- Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 đã được công ty đưa vào thực hiện ngay sau khi được thành lập, và điều này đã tạo ra những bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh của công ty.

- Nhận thức được tầm quan trọng của ISO 9001 về quản lý chất lượng, công ty đã tiến hành sửa đổi, cập nhật, nâng cao hiệu quả của việc áp dụng ISO vào hệ thống quản lý chất lượng.

Nhờ tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan đến quy trình quản lý chất lượng của từng khâu triển khai

Đánh giá lại quá trình triển khai áp dụng, những quy trình làm được và không làm được để tiến hành bổ sung sửa đổi.

Nâng cấp phiên bản ISO mới ISO 9001 : 2015 nhờ sự trợ giúp của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng Việt Nam.

 

Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016

 

Sau quá trình triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO mới. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 13485: 2016.