DANH MỤC

 

 

Hỗ trợ bán hàng

0913233015 / 02438310550

 

Lê Mạnh Tuấn

 

Hỗ trợ kỹ thuật

0907031081 / 02435589598

 

Trần Văn Thường

HÌNH ẢNH GIẢI THƯỞNG - BÁO CÁO KHOA HỌC

Giải thưởng TechMart Việt Nam

 

- Với những thành tựu về kỹ thuật công nghệ, sản phẩm dao mổ điện cao tần của Công ty đã được trao giải thưởng TechMart Việt Nam trong hội chợ Cộng nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003.

Báo cáo khoa học

 

- Hội nghị Nghiên cứu chế tạo và sản xuất trang thiết bị y tế.

Báo cáo khoa học

 

- Giáo sư Văn trong hội nghị báo cáo khoa học.